Pridaj sa k nám...

Ako sa môžete zapojiť do výskumnej činnosti? Tu nájdete projekty, ktoré ocenia Vašu dobrovoľnú spoluprácu

Projekt ToxBee

Vyskytli sa u Vás otravy včelstiev? Každý prípad otráv je argumentom pri odborných jednaniach. Pomôžte odhaľovať príčiny akútnych otráv a chronických oslabovaní včelstiev.

Projekt PyRez

Používate na tlmenie varroózy prípravky s účinnou látkou tau-fluvalinát a neviete či ešte fungujú? Prihláste sa do projektu, prídeme ku Vám odobrať vzorku klieštika a spoločne zistíme, či nie je už na liečivo rezistentný. 

Page was started with Mobirise site templates