Senzorické hodnotenie medu

Jednodňový kurz je určený pre ľudí, ktorí chcú získať odborné vedomosti o mede a senzorickej analýze a so záujmom otestovať si svoje senzorické schopnosti.

Chov a inseminácia včelích matiek

Dvojdňový kurz pre včelárov, ktorí sa chcú naučiť odchovávať volne párené včelie matky. Pre šľachtiteľské chovy je určený kurz inseminácie včelích matiek.

Asistent úradného veterinárneho lekára v chove včelstiev

Kurzy pre včelárov, ktorí chcú vykonávať činnosť Asistenta úradného vet. lekára pri prehliadkach včelstiev. 

Chov a inseminácia včelích matiek

Nemalú položku včelárskeho rozpočtu tvorí nákup včelích matiek. Ak sa chcete naučiť selektovať materské včelstvá a odchovať si z nich nové matky je pre Vás vhodný kurz "Chov včelích matiek". Ak zamýšľate prejsť z rozmnožovacieho chovu na šľachtiteľský nezaobídete sa bez znalostí inštrumentálnej inseminácie včelích matiek. Tú ponúkame v kurze "Inseminácia včelích matiek". 

Chov včelích matiek

Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Aktívny chovateľ včelstiev s minimálnou praxou 3 roky 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.

Inseminácia včelích matiek

Kurz „Inseminácia včelích matiek“ je určený pre skúsenejších chovateľov včelích matiek, ktorí sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti o techniku inštrumentálnej inseminácie.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Prax v odchove včelích matiek minimálne 5 rokov a predloženie dokladu o úspešnom absolvovaní kurzu chovu včelích matiek. 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda techniku odchovu matiek použitím inseminačnej metódy. V práci vie využiť základy z anatómie a fyziológie, kríženia a čistokrvnej plemenitby, testovania matiek a organizácie plemenných chovov. Pomocou znalosti inseminačnej techniky vie založiť vlastnú líniu včely a prísnym výberom rodičovských párov dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky v plemenárskej práci. 


Koľko to stojí ?

Kurzy sú financované objednávateľom. Preto pre členov objednávateľa nie je spoplatnený.  

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v nákladoch kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám. Odporúčané ubytovacie kapacity nájdete na stránke Ubytovanie

Termíny

Kurzy začínajú vždy o 9:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:30.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.
Na kurze sa môže zúčastniť len člen oganizácie, ktorá kurz financuje (Objednávateľ kurzu).

termín miesto konania kurz Objednávateľ kurzu stav prihlasovania
31.5.-1. 6. 2024Včelárske múzeum, Kráľová pri SenciChov vč. matiekSlovenský zväz včelárovRealizovaný kurz

21.-22. 6. 2024Prešovská univerzita v PrešoveChov vč. matiekSlovenský zväz včelárovSekretariát SZV

Asistent úradného veterinárneho lekára v chove včelstiev

V oblasti vzdelávania Asistentov úradných veterinárnych lekárov poskytujeme dva akreditované kurzy. Kurz "AÚVL začiatočník" je určený pre tých z Vás, ktorí ešte túto činnosť nevykonávali a chcú v budúcnosti spolupracovať v tejto oblasti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Kurz "AUVL pokročilý" je určený pre asistentov, ktorí už vykonávajú činnosť a potrebujú pravidelné preškolenie. Viac sa dozviete v popise nižšie.

Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník“ je určený pre tých z Vás, ktorých zaujíma zdravotná problematika včelstiev natoľko, že sa jej chcú venovať profesionálne. To znamená, že chcete vykonávať veterinárne kontroly na stanovištiach včelstiev vo svojom okolí.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Minimálne stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel. 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda činnosti asistenta veteriná rneho lekára podľa § 10 ods. 12 písmena b.) Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. Pozná príznaky nákaz a intoxikácii včiel, včelársku legislatívu a správny odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Okrem výkonu prehliadok vie v teréne odporučiť činnosti na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev. 

Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý“ je určený pre tých z Vás, ktorým končí platnosť predošlého školenia. Jedná sa teda o preškolenie po uplynutí 3 ročného obdobia.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky:

Minimálne stredoškolské vzdelanie . Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti  absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov. 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom. 

Koľko to stojí ?

Kurzy sú financované objednávateľom. Preto pre členov objednávateľa nie je spoplatnený.

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v nákladoch kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám. Odporúčané ubytovacie kapacity nájdete na stránke Ubytovanie

Termíny kurzov

Kurzy začínajú vždy o8:30 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:20. 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr tri dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.
Na kurze sa môže zúčastniť len člen oganizácie, ktorá kurz financuje (Objednávateľ kurzu). O spustení prihlasovania informuje svojich členov objednávateľ kurzu. 

termín miesto konaniakurz Objednávateľ kurzu stav prihlasovania
25.-26.4.
2024
Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599začiatočníkSlovenský zväz včelárovRealizovaný kurz
16. -17.5.
2024
Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599začiatočníkSlovenský zväz včelárovRealizovaný kurz
13. -14.6.
2024
Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599začiatočníkSlovenský zväz včelárovSekretariát SZV

Materiál na stiahnutie


Tu nájdete podklady pre štúdium. Stiahnite si ich, dajú sa použíť ako poznámkový materiál počas priebehu kurzu. 

Senzorické hodnotenie medu

Termíny kurzu sú žiaľ už plne obsadené.

Máte citlivé zmysly a chutí Vám med? Ak plánujete stať sa hodnotiteľom medu, potom je tento kurz určený práve Vám. 

Jednodňový kurz je určený pre ľudí, ktorí chcú získať odborné vedomosti o mede a senzorickej analýze a so záujmom otestovať si svoje senzorické schopnosti. 

Farba, konzistencia, chuť, či vôňa medu môžu byť veľmi variabilné, čo je dôsledkom mnohých faktorov, od zdroja až po spracovanie a skladovanie. Na kurze sa budeme zaoberať legislatívnymi požiadavkami na med, charakteristikou medu ako potraviny. Následne sa hlbšie ponoríme do senzorického hodnotenia a vyskúšate si Vaše senzorické schopnosti. Po preskúšaní budú úspešným absolventom vydané osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Maximálny počet pre 1 kurz je 15 frekventantov (minimálne 7). Požadované vstupné vzdelanie je minimálne ukončené stredoškolské .

Súčasťou kurzu sú prednášky, diskusie, ukážky medov a praktický výcvik senzorického testovania.

Rozsah vzdelávacieho programu: 10 hodín 

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Lektori: MVDr. Ivo Pekár PhD., doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Koľko to stojí ?

Kurzy sú financované objednávateľom. Preto pre členov objednávateľa nie je spoplatnený.

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v nákladoch kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám.

Termíny

Kurzy začínajú vždy o 8:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 7:30.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.
Na kurze sa môže zúčastniť len člen oganizácie, ktorá kurz financuje (Objednávateľ kurzu).

termín miesto konania Objednávateľ kurzu stav prihlasovania
15.3.2024VÚŽV Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 LužiankySlovenský zväz včelárovRealizovaný kurz
17.5.2024VÚŽV Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 LužiankySlovenský zväz včelárovRealizovaný kurz

Materiál na stiahnutie


Tu nájdete podklady pre štúdium. Stiahnite si ich, dajú sa použíť ako poznámkový materiál počas priebehu kurzu. 

Ďalšia doporučená literatúra
1. Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. z 26. januára 2012 o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. a vyhlášky č. 17/2015 Z. z.
4. Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie  mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z. a súvisiacej legislatívy EÚ 
5. Titěra, D. 2013: Včelí produkty mýtu zbavené. Praha : Brázda, 176 s. ISBN 978-80-209-0398-3
6. Gonnet, M. - Vache, G. (preklad: Falatová, M.) 2018: Degustácia medu. Bratislava : SZV, 172 s. ISBN  978-80-972725-6-2 

Built with Mobirise web page theme