website templates


Ústav včelárstva

V súlade s aktuálnymi potrebami chovu včiel na Slovensku udržiava pracovisko genofond slovenskej autochtónnej kranskej včely karpatského typu. Šľachtiteľskou prácou skvalitňuje genofond včely v SR s dôrazom na dobrý zdravotný stav, kvalitu včelích produktov a efektívne využitie opeľovacej činnosti včiel. Rieši otázky biológie, reprodukcie, zdravia, technológie chovu včiel a kvality včelích produktov, hodnotí riziká agrochemikálií na opeľovateľov, tiež sa venuje vzdelávacej a poradenskej činnosti pre chovateľov včiel i nevčelársku odbornú a laickú verejnosť.

Čo je u nás nové

Prehľad aktualít

Mobirise

16.7.2019
Infromácia o školeniach "Asistent úradného veterineho lekára. 

Kurzy pre asistentov úradných veterinárnych lekárov v oblasti včelárstva sú na rok 2019 už obsadené. V najbližšom období bude tento vzdelávací program prechádzať pravidelnou reakreditáciou ministerstva školstva. O nových termínoch Vás budeme informovať na tejto stránke.

Mobirise

Nové číslo štvrťročníku...

Šieste číslo elektronického časopisu E-newsletter Ústavu včelárstva Vám prináša naše skúsenosti o využití nádob SodaStream pre včelárske a šľachtiteľské účely. Dočítate sa aj o tom, ako včeláriť "s medveďom". Viac vo VI. čísle Newsletter-u. Pokiaľ Vás obsah zaujal, pravidelnú informáciu o novom čísle Vám vieme zasielať po registrácii na stránke E-Newsletter.

Mobirise

Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku

Kvalita včelieho vosku priamo ovplyvňuje vitalitu našich včelstiev. Je preto dôležité poznať čím a v akej miere je zaťažovaný včelí vosk kolujúci medzi včelstvami. Tejto problematike sa venuje aj materiál "Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku". Publikácia bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 . Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov. Vieme však, že problematické je aj falšovanie vosku, najmä pri voľnom obchode s ním a tiež v súvislosti, že pribúda nových chovateľov, ktorí sú odkázaní na nákup medzistien. V roku 2018 sme vykonali aj infračervenú spektroskopickú analýzu náhodne vybraných medzistien od výrobcov, ktorá bola zameraná na stanovenie prímesí (sterínu, parafínu a živočíšnych tukov). Podrobnejšie informácie o výsledkoch sa dozviete v IV. čísle Newsletter-u.

Adresa

Dr. J. Gašperíka 599
033 01 Liptovský Hrádok

Kontakt

Email:  vcela_hradok@vuzv.sk
Phone: +421 44 522 21 20
             

Links

E-Newsletter