TolBee – postup odberu vzoriek výrezu plodového plástu

Ak ste sa rozhodli zapojiť sa do projektu TolBee a chcete si nechať svoje včelie matky otestovať na znak varroasenzitívnej hygieny, prinášame Vám postup ako na odber vzoriek a ich zasielanie.

Metodika: Klinické vyšetrenie výrezu plodového plástu. 

Obdobie: Najvhodnejším obdobím pre odber vzoriek je august až september.

Podmienky: Včelstvo, z ktorého sa rozhodnete odoberať výrez plástu by malo spĺňať podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť práce pri samotnom vyšetrení. Jedná sa najmä o to, aby vzorka obsahovala dostatočné množstvo klieštika. Z tohto dôvodu je potrebné aby včelstvo vykazovalo znaky minimálne 2%-ného „napadnutia“ (infestácie) včiel foretickým klieštikom, alebo aspoň 5%-nej infestácie plodu. Podrobnosti o zistení tohto stavu uvádzam v postupe - Zistenie infestácie včelstva. Pokiaľ by táto podmienka nebola dodržaná, v zaslanej vzorke by sa nenachádzalo dostatočné množstvo klieštika a samotné znaky varroatolerancie by sa nedali vyhodnotiť. Včelstvá, z ktorých sa rozhodnete odobrať vzorky by preto min. 30 dní pred odberom vzorky nemali byť obmedzované v plodovaní. To znamená, že matka nesmie znížiť plodovanie v dôsledku veznenia matky či ošetrenia proti klieštikovi. Včelstvo musí byť minimálne 8 týždňov po prípadnej výmene matky (či už to bola výmena riadená včelárom alebo včelstvom). A na záver v ideálnom prípade by to malo byť včelstvo, ktoré od jari do odberu vzorky nepotrebovalo ošetrenie proti varroóze a teda nebolo terapeuticky ošetrené. V neposlednom rade, matky by mali byť značené, alebo by mal mať chovateľ prehľad či od vyšetrenia po prípadný odber genetického materiálu nedošlo ku výmene matky. V opačnom prípade by prišla celá námaha na zmar.

Zistenie infestácie včelstva:

1. Pomocou foretického klieštika na včelách:

Diagnostika sa dá robiť dvoma spôsobmi. Včelárom známejší je spád z diagnostickej podložky. Niektorí menší chovatelia ho robia v týždňových intervaloch a výsledok si zaznamenajú v počtoch samičiek V. destructor/deň. Väčší včelár, ktorý sa sledovaniu dopodrobna nevenuje pravidelne, by si mal aspoň 2-3 dni pred odpočtom spádu vyčistiť podložky v úľoch a následne zistiť priemerný denný spád. Proti mravcom je potrebné mať úle umiestnené na stojanoch ošetrených pomôckou zvanou Formistop - miska s olejom pod nôžkami stojana. To pomáha na vybetónovaných plochách. Ak máme včelstvá na stojanoch voľne na záhrade, pomôže vystlať diagnostickú podložku kuchynskou papierovou utierkou nasiaknutou jedlým olejom. To mravce na pár dní odradí a zabráni skresleniu diagnostiky.

Pokiaľ ste na podložke zistili spád rovný alebo vyšší ako 8 samičiek/deň, môžete pristúpiť k odberu výrezu plodového plástu.

Pre toho, kto nemá diagnostické zasieťované dno, alebo komu sa nechce manipulovať s naolejovanými utierkami, je tu druhá možnosť. Zistiť početnosť samičiek V. destructor zo vzorky včiel. Veľmi prakticky sa takáto diagnostika dá previesť postupom zmyvu alebo práškovania práškovým cukrom alebo uspaním včiel. Princíp je rovnaký - cez sito oddeliť včely od klieštika. Uvedieme Vám príklad s využitím diagnostickej pomôcky EasyCheck a CO2 (Obr.1). Pokiaľ totiž nechcete včely usmrtiť, tak je to tá najrýchlejšia a najpraktickejšia metodika. Pomôcka EasyCheck je v podstate perforovaný košík vložený do priehľadnej plastovej nádobky s vrchnákom. Na tomto košíku je ryska, ktorá pri sklepnutom stave včiel zodpovedá 50 g živých včiel (Obr 2). 

Aké včely plniť do nádobky? Najlepšie z otvoreného plodu pred zaviečkovaním a samozrejme bez včelej matky. Po naplnení nádobku uzatvoríte a cez otvor (o niečo väčší ako priemer privádzacej hadičky, aby pri napúšťaní neodstrelilo uzáver nádobky) napustíte CO2. Plyn CO2 je momentálne najdostupnejší vo fľašiach od SodaStreamu. Tieto fľaše sa dajú buď vymieňať v obchodných domoch alebo ich naplnia aj v tzv. prevádzkach pivných pohotovostí, ktoré sú dokonca otvorené nonstop. Základný model prístroja SodaStream úplne postačuje na dávkovanie plynu. Stačí odkrútiť fľašu na vodu a na plastovú tyčku nasunúť hadičku.

Týmto spôsobom sa včely a klieštik na nich uspia a pri 10 sekundovom jemnom pretrepávaní sa dajú samičky klieštika oddeliť od včiel, zachytia sa na priehľadnej stene nádobky a výsledok odčítame (Obr 3).

Mobirise

Obr.1: Zostava na diagnostiku za pomoci CO2. V pozadí iný typ komerčne predávanej diagnostickej nádobky. 

Mobirise

Obr.2: Kontrola správneho množstva včiel. Pri sklapnutí je košík vyplnený po vrchnú značku na košíku.

Mobirise

Obr 3.: Výsledok – počet samičiek zistíme po odstránení košíku na priesvitnom dne. Alebo jednoduchým pohľadom od spodnej strany EasyCheck-u.

Včely necháme prebrať na podložke a vrátime do úľa. Pred druhým vyšetrením včelstva nádobku vymyjeme a dosucha utrieme. Samozrejme rovnaký princíp diagnostiky sa dá docieliť aj s podomácky vyrobenou diagnostickou pomôckou. Napríklad z plastového priehľadného vedierka od zavináčov a košíkom z drôteného riedkeho sita či ťahokovu.

Diagnostické nádoby vieme využiť aj na diagnostiku samičiek foretického klieštika práškovaním. V tomto prípade sa na oddelenie klieštika od včiel využíva najjemnejší práškový cukor. Postup pri odbere včiel je rovnaký ako pri metóde s CO2. Je ale potrebné, aby sme zmetali včely z plodových plástov alebo plástov, kde nie je čerstvo nanosená sladina. V opačnom prípade si do vzorky nametieme včely so sladinou v mednom váčku. Táto by pri potriasaní vytvorila s cukrom lepivú hmotu a celá diagnostika by nefungovala (Obr 4 a 5).

Keď máme včely v diagnostickej nádobke, pridáme práškový cukor, krátko asi 10 sekúnd zľahka pretrepeme a cukor spolu s uvoľnenými samičkami klieštika vytrasieme na pripravenú bavlnenú podložku. Popráškované včely vrátime do úľa. Cukru na podložke sa efektívne zbavíme vodou aplikovanou v podobe jemnej hmly z poprašovača (Obr 6 a 7). 

Mobirise

Obr. 4.: Nádobka používaná na diagnostiku popráškovaním práškovým cukrom. Nádobka je použiteľná aj na CO2 metodiku s tým že klieštika po uvoľnení zo včiel vytrasieme na tkaninu. 

Mobirise

Obr. 5.: Cukor so samičkami klieštika vytrasieme na riedko tkanú textíliu. 

Mobirise

Obr. 6.: Rozpustenie práškového cukru na tkanine a šikmej ploche za pomoci rozprašovača.

Mobirise

Obr. 7.: Detail klieštika na tkanine. 

Na bavlnenej riedko tkanej tkanine nám zostanú samičky klieštika. Ak sme diagnostiku robili v EasyChek-u, stačí do priehľadnej nádobky s cukrom pridať vodu, počkať kým sa cukor rozpustí a následne spočítať samičky klieštika.   

Zistený počet samičiek klieštika sa na percentuálnu infestáciu prepočíta nasledovne. Ak ste mali v nádobke rysku vyznačujúcu 50 g včiel a vieme, že 10 g včiel predstavuje počet približne 100 včiel. Potom zistený počet samičiek vydelíme piatimi. Výsledok nám predstavuje počet samičiek na 100 včiel, čo je vlastne percentuálny podiel. Presnú hmotnosť včiel je možné určiť aj digitálnou váhou, ale pokiaľ máme v nádobke rysku nie je váženie potrebné.

 Pokiaľ je infestácia včiel foretickým klieštikom vyššia ako 2% môžete pristúpiť k odberu výrezu plodového plástu.

2. Pomocou odviečkovania robotničieho plodu:

Niektorí včelári uprednostňujú diagnostiku pomocou odviečkovania robotničieho plodu. Pri takejto diagnostike je potrebné otvoriť 100 buniek zaviečkovaného robotničieho plodu a spočítať v koľkých bunkách sa nachádza aspoň jedna samička.

Pokiaľ sa aspoň v 5-tich bunkách nachádzala samička klieštika je napadnutie 5 % a viac. Môžete pristúpiť k odberu výrezu plástu.

Materiál potrebný na odber vzorky:

• Ostrý nôž

• Vrecká určené na mrazenie potravín na zabalenie vzorky

• Permanentný popisovač pre označenie vreciek

• Ceruzka pre vypísanie sprievodného štítku a protokolu

• Sprievodný protokol a štítky priložené v prílohe metodiky

Odber vzorky:

1. V plodisku vyhľadajte plást so zaviečkovaným plodom, ktorý obsahuje plod v štádiu fialových očí a starší ( od 7. dňa po zaviečkovaní).

 2. Z plástu urobte výrez plodového plástu o veľkosti približne 20x20 cm. V prípade, že pri vyrezávaní obchádzate drôtik, môže sa jednať aj o menšie, parciálne výrezy, ktoré spoločne dosahujú uvedený rozmer. Výrez by mal obsahovať len zaviečkovaný plod - bez zbytočných prázdnych miest. Ak sa takýto výrez nedá získať urobte viac menších výrezov najdôležitejšie je aby vo výrezoch prevládal plod v štádiu fialových očí a starší.

 3. Ceruzkou vyznačte číslo vzorky, úľa ako aj Vaše meno na sprievodný štítok. Štítok spolu so vzorkou vložte do mraziaceho vrecka, uzatvorte ho.

 4. Rovnaký rozsah údajov a dátum odberu napíšte aj popisovačom priamo na vrecko.

 5. Vzorky čo najskôr zamrazte na -18°C a uchovávajte ich zmrazené až bezprostredne do odoslania ku nám.

 6. Vypíšte údaje vyžadované v sprievodnom protokole v prílohe.

 7. Po zhromaždení všetkých požadovaných vzoriek v mrazničke a ich dostatočnom zamrazení zašlite vzorky v krabičke (kartónová krabička s bublinkovou fóliou alebo inou termoizolačnou vrstvou) expresne aby vzorka nebola zbytočne dlho rozmrazená. Pokiaľ ste z blízkosti Ústavu včelárstva alebo máte cestu okolo nás je možné vzorky doručiť osobne (odporúčeme použiť prepravnú chladničku).

Čo sa bude diať so vzorkami ďalej?

Vzorky doručené na Ústav včelárstva budú hneď po doručení zmrazené a postupne endoskopicky vyšetrované na znaky SMR (supressed mite reproduction). Nakoľko sa jedná o zdĺhavé a pracné vyšetrenie, budeme vzorky vyšetrovať aj počas zimného obdobia. Výsledky zašleme zúčastnenému včelárovi a v prípade, že bude včelstvo z pohľadu znakov varroatolerancie zaujímavé dohodneme si ďalší postup pri odchove matiek a inseminácii v nasledujúcej sezóne.

Finančná otázka:

Projekt je financovaný zo zdrojov Rezortného projektu výskumu a vývoja RPVV-VÚŽV 4. 

Balenie a zasielanie vzoriek žiaľ nepreplácame a tak je tento finančný náklad na včelárovi.

Výsledok vyšetrenia a ďalšia spolupráca pri prípadnej selekcii, odchove matiek či inseminácii sú v rámci projektu bezplatné. 

Na záver by sme radi zdôraznili, že v prípade ak ste počas sezóny tlmili varroózu intenzívne a plošne a teda včelstvá nedosahujú požadovanú infestáciu klieštikom, nemá význam odoberať a zasielať vzorky. Vzorky, ktorým pred odberom nebola urobená diagnostika klieštika a sprievodný protokol neobsahuje tieto údaje, nebudú vyšetrené.


Sprievodný protokol a označovacie štítky

Made with Mobirise site themes