Pozastavenie vzdelávacích kurzov


Organizovanie kurzov je do zlepšenia pandemickej situácie a uvoľnenia hygienických opatrení pozastavené. 

  • Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník aj pokročilý - z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 v SR a na základe rozhodnutia ŠVPS sa organizovanie kurzov presúva na neurčito. Nové termíny oznámime najneskôr 10 dní pred konaním vzdelávacích aktivít. Súčasne bude spustené aj prihlasovanie na kurz. Už vyškolení, aktívni AÚVL môžu požiadať svoju RVPS o opätovné poverenie bez nutnosti preškolenia. 
  • Senzorické hodnotenie medu - z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 v SR sa organizovanie kurzov presúva na neurčito. Nové termíny oznámime najneskôr 10 dní pred konaním vzdelávacích aktivít. Prihláseným účastníkom bude zaslaný informatívny e-mail o novom termíne. Nová registrácia nie je potrebná a preto nebude spustené ani nové prihlasovanie. 
  • Chov včelích matiek aj inseminácia včelích matiek - z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 v SR sa organizovanie kurzov presúva na neurčito. Nové termíny oznámime najneskôr 10 dní pred konaním vzdelávacích aktivít. Súčasne bude spustené aj prihlasovanie na kurz.
  • Začínajúci včelár- z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 v SR sa organizovanie kurzov presúva na neurčito. Nové termíny oznámime najneskôr 10 dní pred konaním vzdelávacích aktivít. Prihláseným účastníkom bude zaslaný informatívny e-mail o novom termíne. Nová registrácia nie je potrebná a preto nebude spustené ani nové prihlasovanie. 

Website was created with Mobirise