Pridaj sa k nám...

Ako sa môžete zapojiť do výskumnej činnosti? Tu nájdete projekty, ktoré ocenia Vašu dobrovoľnú spoluprácu

Projekt ToxBee

Vyskytli sa u Vás otravy včelstiev? Každý prípad otráv je argumentom pri odborných jednaniach. Pomôžte odhaľovať príčiny akútnych otráv a chronických oslabovaní včelstiev.

This website was made with Mobirise site templates